PQS PRIVATE SECTOR PAYROLL CALCULATOR

obligatorio Required Field
Tariefgroep (1 of 2) obligatorio
Vaste bezoldiging (per maand) AWG
Loon periode
Pensioen werknemer AWG
Pensioen werkgever AWG
Autotoelage AWG
Telefoontoelage AWG
Totaal kindertoelage AWG
Totaal betaald overuren per jaar AWG
Kerstbonus AWG
Overige inkomsten AWG
Overige inkomsten per jaar AWG
Loon in natura AWG
Totaal kinderaftrek per jaar AWG
Spaar- en voorzieningsfonds AWG
Contact ons op: info@pqsaruba.com