Netto bedrag
0,00
Loonbelasting
0,00

INVOER
Brutoloon
0,00
  Vaste bezoldiging per jaar
0,00
Maadelijks toelagen
0,00
  Toelagen jaar
0,00
Telefoontoelage
0,00
  Telefoontoelage per jaar
0,00
Kindertoelage
0,00
  Kindertoelage per jaar
0,00
Bonus
0,00
Overige per jaar
0,00
Loon in natura per maand
0,00
  Loon in natura per jaar
0,00
BEZOLDIGING EN TOELAGEN
Jaarbezoldiging
0,00
Totaal toelagen
0,00
Totaal toelagen per jaar
0,00
Bruto loon per jaar
0,00
 
PENSIOEN
Pensioen per jaar
0,00
 
Pensioen werkgever bijdrage
0,00
  Pensioen werknemer
0,00
 
AZV
Grondslag AZV
0,00
Maximum
0,00
Premie AZV
0,00
Toeslag AZV werkgever
0,00
  AZV werknemer
0,00
 
   
AOV/AWW
   
Grondslag AOV/AWW
0,00
Maximum
0,00
Premie AOV/AWW
0,00
 
Toeslag AOV/AWW werkgever
0,00
  AOV/AWW werknemer
0,00
     
AFTREKBARE BEDRAGEN
Verwervingskosten
0,00
Pensioenfonds
0,00
Spaar- en voorzieningsfonds
0,00
Werknemer AZV
0,00
Werknemer AOV/AWW
0,00
Aftrek(kinder) per jaar
0,00
Totaal aftrek per jaar
0,00
     
LOONBELASTINGEN
Aftrek per jaar
0,00
  Tarief(%)
0,00
Zuiver voljaarsloon
0,00
  Bedrag volgens lb tabel
0,00
Loonbelasting
0,00
  JAAR LOONBELASTING
0,00
Brutoloon per maand
0,00
Belastingen en premies
0,00
 
NETTO BEDRAG
Netto subbedrag
0,00
Reparatietoeslag
0,00
Inhouding
0,00
Netto bedrag werknemer
0,00
De totale uitgaven werkgever
0,00


Developed by EGL
E-mail:info@pqsaruba.com